دانلود آهنگ لری بختیاری اصیل

تنبکنوشتار اصلی: تنبکتنبورنوشتار اصلی: تنبور
تاریخچهعلیرضا حسین خانی در حال نواختن ساز تال موسیقی و ترانه‌های حماسی در قوم لر در دو جهت عمل نموده‌اند.
ترانه لری ترجمه فارسیاَسبت و زین و کتلت زیه در مال اسبت به زین و کتل تو جلوی منزلگاه استدشمنو شادی کنان دوسو زنان زال دشمنان شادی می‌کنند و دوستان زار می‌زنندشمشیرت منه غلاف ترسم خورش زنگ شمشیرت در غلاف مانده ترسم زنگ بزند
کینه دارم بعد خوت وش وش بکنه جنگ چه کسی را دارم که بعد از خودت با آن جنگ کنمدات برو کگو برو همه بران مو مادرت موی می‌برد خواهرت موی می‌برد همه گیسو می‌برندهمه برن و کارد زنت و خنجر اگر همه با کارد موی برند همسرت با خنجر موی می‌برد
بررسی و تحلیل ضرباهنگ ترانه‌هاهمت علی سالم در حال نواختن ساز تال ۴ سیمبررسی و تحلیل ملودی ترانه‌ها

دانلود آهنگ لری شاد دی بلال خواننده زن

چنین گوشه‌ای در موسیقی سنتی ایران در دستگاه شور وجود دارد و اجرای این گوشه در دستگاه ماهور، منحصر به قوم لر است. ویژگی‌های کلی موسیقی لری
این مورد نیز در موسیقی مردم کرد وجود دارد.قسمت اعظم ترانه‌های قوم لر به ویژه در منطقه لرستان در دستگاه ماهور ساخته شده‌اند این ساخته‌ها با حسن سلحشوری و روحیه حماسی مردمان این منطق منطبق است.ترانه دایه دایه
نازی خانم دیگر دختر حاج عالیخان سگوند و همسر علیمردان خان فیلی بود. در دوران جنگ ایران و عراق استاد محمد میرزاوندی این تصنیف رو به عنوان اثری ماندگار برای رزمندگان در دفاع از کشور ثبت کرد سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در همایش مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سراسر کشور، دربارهٔ این تصنیف گفت:[نیازمند منبع]
هالوه گَنِم خَرِم، دوره دوره، ‌کَشکِلَه شیرازی خرم‌آبادی که قصهٔ‌ عشق و عاشقی و مهر و دوستی سادهٔ روستایی است که در هر منطقه به فراخور حال خود تا حدودی تغییراتی در آن داده‌‌اند.
▪ در لرستان نواهای گوناگونی وجود دارد : - یاری و سحری نام دو آهنگی است که ویژه سوگواری است و برای مراسم خاکسپاری مورد استفاده قرار می گیرد.ـ رارا، آهنگی است که درسوگ فردی نواخته می شود که همراه با رقص واشعار مور است.
ـ نواهای خدیوی و مال ژیری که ویژه فصل پائیز وهنگام کوچ است.درمراسم سوگواری برای هرفردی بنابه ارزش و جایگاهش در آن قوم آوراز ویژه ای می خوانند چنانکه تفاوت زیادی میان اشعار سوگ کودکان وجوانان ناکام با مردان بزرگ قوم می باشد.
● موسیقی‌های آوازی (کلامی) و موسیقی‌های سازی ▪ موسیقی آوازی لرستان هر چند بازشناسی بخشی از ویژگیهای زندگی این مردم، با بررسی آثار دست و اندیشه آنها که در قالب عناصر مادی و مینوی تجلی یافته و به یادگار مانده‌اند، شدنی است، ولی گذرگاه ورود به ک‍ُنه زندگانی آنها و اشراف بر بسیاری از ویژگیهای ناشناخته زیست و زندگی این مردم دلیر، جز مطالعهٔ دقیق و همه جانبهٔ چند و چونیهای جلوه‌های گوناگون امروزی نخواهد بود.
● آوازهای بدون ریتم یا با متر آزاد ▪ علی سونه (علی دوستی) این آواز، گاه در دلتنگی، گاه در اوقات فراغت، در حال کار، در شادمانی و سور، گاهی به انگیزه تهی کردن درون از فشارهای روحی و شکوه و شکایت از جور روزگار، پند و اندرز و گاه در جلوه غم عشق، از حنجرهٔ توانایان این شیوه و با دست و پنجهٔ نوازندگان زبردست خوانده و نواخته می‌شود. در بیان قدمت این آواز همین بس که آن را اصیل‌ترین، محبوب‌ترین، رایج‌ترین و مردم‌آشناترین نوای کهن می‌شناسند.
بار کنیت تا بار کنیم دی ملک دلگیر تو دِ غصه مه د حسرت هر دک پبیم پیر پیرکه بیم کورکه بیم دو تا دو تامه موز بره دگزم منسم پایامه پیر و کور گشتم و پشتم خمیده شد، عصا در دستم گویی پاهای من است.

دانلود رایگان آهنگ لری بختیاری غمگین

▪ عزیزبکی و میرنوروزی (عزیزبیگی و میرنوروزی) این دو آواز شاخه‌هایی از آواز علی‌سونه هستند که نه حالت مویه را دارند و نه به صورت خاص، علی‌سونه محسوب می‌شوند و همین نکته نشانهٔ قدمت دیرینهٔ علی‌سونه و بنیادی بودن این مقام در آوازهای محلی لری است.ـ نمونه آواز عزیزبکی: درد دل یا می‌کشم تا می‌کنم پیر یا مورم دو قورس‌ُ یا وطن دیر
درد دل یا می‌کشد مرا یا پیرم می‌کند، یا به گورستان و یا به وطنی دور می‌برد مرا.نمونهٔ آواز میرنوروزی: گردش چرخ فلک نی و مرادم شادی رت د خاطرم غم من و یادم گردش روزگار به کامم نیست،
▪ ساری خونی (ساریه خوانی) آسمو اوری گرت تیره و تیره کی دیه کرو بواَ وایک بمیره؟ که دیده است پدر و پسر با هم بمیرند؟
ای دله سی دیلرو هه می‌زنی زار یه تونو به دیلرویه دینه یار ● انواع موسیقی آوازی ▪ آواهای کار
ـ برزگری ,خرمنکوبی (گاهوله)، شیردوشی (گا دوشی)، مشک زنی، برنج کوبی ـ آواهای شادمانه ـ سیت بیارم، بینا بینا، سوزه سوزه، بزران بزران، هی لُو هی لُو ▪ آواهای عاشقانه ـ کشکله شیرازی، کوش طلا، گنِم خر، قدم خیر، اَی اَی، آفری قمرتاج، آواهای عاشقانه، کیودار، کلنجه زرد، ماله ژیر، بزران بزران، شیرین و شامیرزا، هاریلُو ▪ کلام‌های دینی ـ کلام‌های یارسان، چل سرو
▪ مویه‌ها ـ سرلشونه، مور، ساری خوانی، هوره -ژَن چِر-، گورانی ▪ آواهای دلتنکی و غریبی ـ علیدوستی، عزیز بگی، هوره«کو چر» و «سوار چر» ▪ آواهای حماسی ـ شیرین و خسرو، شاهنامه خوانی لری ولکی، قی دادُوا، حماسه کرمی، دایه دایه ▪ آواهای طنز
ـ ماس فروش، هورم هورم، هی را سی سله، دُز ناشی ▪ آواهای هجو ـ لالایی ها ● موسیقی سازی ▪ سازهای لری

دانلود آهنگهای لری غمگین قدیمی

▪ مقام‌های شادی – عروسی ـ انوع ساز (سرنا، دهل، تنبک و کمانچه) بزران) ▪ مقام‌های سوگواری: ـ نوع ساز (دهل، سرنا) ـ پاکتلی، چمری سحری، شیونی، یاری (یاره هو)
▪ مقام‌های عاشقانه و دلتنگی : ـ کمانچه، تنبک ـ قدم خیر، کشکله شیرازی (دو گونه: گرمسیری و خرم آبادی)، علیسونه
موسیقی لرستان به دلیل محدودیت جغرافیایی این خطه و محصور بودن آن درمیان کوههای سر به آسمان ساییده زاگرس و عدم هم مرزی این سرزمین با کشورهای بیگانه نسبت به موسیقی سایر مناطق کشور بکرتر ودست نخورده تر مانده است.سازهای متداول در لرستان سه گروه اند: ۱) سازهای زهی ( کمانچه و تنبور) ۲) سازهای بادی ( سرنا و دوزله)
۳) سازهای ضربی ( دهل و تنبک ) ▪ موسیقی لری را می توان به انواع زیر تقسیم کرد: ـ موسیقی شادیانه: در مراسم شادمانی نواخته می شود و گاه با رقص و آواز همراه است موسیقی عزا: در مراسم عزاداری اجرا می گردد و اجزای آن عبارت است از« سحری (اعلام مرگ کسی)»، « چمریانه »، «هرا» و مویه ها نیز که در رثای از دست دادن عزیزان خوانده می گردد و بدون همراهی ساز است از این نوع به شمار می رود ـ موسیقی «کار»:
ـ موسیقی آوازی : شیوه های آوازی در لرستان بدین شرح است:
با توجه به اینکه رقص نیز در لرستان از پیشینه ای کهن برخوردار است، جا دارد مختصر اشاره ایی نیز به این موضوع داشته باشیم، گفتنی است که در لرستان از واژه ی رقص استفاده نمی گردد و معمولاً از واژه هایی چون «باخته»، «بازی»، «دَس گِرِتِه» استفاده می گردد؛ چونان که حکیم توس بازی «کراد» خواهر بهرام چوبین نزد خسرو پرویز را اینگونه هنرمندانه به نظم درآورده است: بزرگان به بازی به باغ آمدند همه میش و آهو به راغ آمدند .
این سه قوم که هر کدام پشتوانه ای بسیار غنی از فرهنگ و تاریخ دارند، در حوزه های خاصی بر هم اثر گذاشته یا از یکدیگر تأثیر گرفته اند و با وجود همبستگی تاریخی و فرهنگی، هرکدام وجوه مستقل فرهنگی خویش را نیز دارا بوده اند.
به علت روحیه سلحشوری، اشعار و سرودهای یشان بیشتر پیرامون مبارزات و مسایل اجتماعی است. ▪ در لرستان نواهای گوناگونی وجود دارد : ـ آهنگ سوارکاری که ویژه سوارکاران است و سرشار از هیجان می باشد.
ـ تبرزکویی، این نوایی بهاری است که درهنگام کوچ نواخته می شود.ـ آوازهای شکارگری که به صیادی مشهور ومعروف می باشد.درمراسم سوگواری برای هرفردی بنابه ارزش و جایگاهش در آن قوم آوراز ویژه ای می خوانند چنانکه تفاوت زیادی میان اشعار سوگ کودکان وجوانان ناکام با مردان بزرگ قوم می باشد.● موسیقی‌های آوازی (کلامی) و موسیقی‌های سازی
▪ موسیقی آوازی لرستان ● آوازهای بدون ریتم یا با متر آزاد ▪ علی سونه (علی دوستی)
بار کنیت تا بار کنیم دی ملک دلگیر تو دِ غصه مه د حسرت هر دک پبیم پیر پیرکه بیم کورکه بیم دو تا دو تامه موز بره دگزم منسم پایامه پیر و کور گشتم و پشتم خمیده شد،

دانلود آهنگ لری بختیاری ارمان در عصر جدید

عصا در دستم گویی پاهای من است.▪ عزیزبکی و میرنوروزی (عزیزبیگی و میرنوروزی) ـ نمونه آواز عزیزبکی: درد دل یا می‌کشم تا می‌کنم پیر یا مورم دو قورس‌ُ یا وطن دیر
درد دل یا می‌کشد مرا یا پیرم می‌کند، یا به گورستان و یا به وطنی دور می‌برد مرا.نمونهٔ آواز میرنوروزی: گردش چرخ فلک نی و مرادم شادی رت د خاطرم غم من و یادم گردش روزگار به کامم نیست،
▪ ساری خونی (ساریه خوانی) از دیدگاه اهمیت آوازها در لرستان، ساری‌خونی با شهرتی تقریباً هم‌ردهٔ علی‌سونه، از حال و هوایی ویژه برخوردار است.آسمو اوری گرت تیره و تیره کی دیه کرو بواَ وایک بمیره؟ که دیده است پدر و پسر با هم بمیرند؟ ای دله سی دیلرو هه می‌زنی زار
یه تونو به دیلرویه دینه یار ای دل از هجر دهلران (که یارت در آنجاست) پیوسته در زاری و ناله‌ای.● انواع موسیقی آوازی ▪ آواهای کار ـ برزگری ,خرمنکوبی (گاهوله)، شیردوشی (گا دوشی)، مشک زنی، برنج کوبی ـ آواهای شادمانه
ـ سیت بیارم، بینا بینا، سوزه سوزه، بزران بزران، هی لُو هی لُو ▪ آواهای عاشقانه ـ کشکله شیرازی، کوش طلا، گنِم خر، قدم خیر، اَی اَی، آفری قمرتاج، آواهای عاشقانه، کیودار، کلنجه زرد، ماله ژیر، بزران بزران، شیرین و شامیرزا، هاریلُو ▪ کلام‌های دینی ـ کلام‌های یارسان، چل سرو ▪ مویه‌ها ـ سرلشونه، مور، ساری خوانی، هوره -ژَن چِر-، گورانی
▪ آواهای دلتنکی و غریبی ـ علیدوستی، عزیز بگی، هوره«کو چر» و «سوار چر» ▪ آواهای حماسی ـ شیرین و خسرو، شاهنامه خوانی لری ولکی، قی دادُوا، حماسه کرمی، دایه دایه ▪ آواهای طنز ـ ماس فروش، هورم هورم، هی را سی سله، دُز ناشی ▪ آواهای هجو
ـ لالایی ها ● موسیقی سازی ▪ سازهای دانلود آهنگ لری شاد عروسی لرستان میلاد بیرانوند لری ـ سرنا، دهل، کمانچه (تال)، تنبک (تمک)، تنبور.▪ مقام‌های شادی – عروسی چو بازی.ـ انوع ساز (سرنا، دهل، تنبک و کمانچه)

دانلود آهنگ لری بختیاری غمگین

بزران) ▪ مقام‌های سوگواری: ـ نوع ساز (دهل، سرنا) ـ پاکتلی، چمری سحری، شیونی، یاری (یاره هو) ▪ مقام‌های عاشقانه و دلتنگی : ـ کمانچه، تنبک ـ قدم خیر، کشکله شیرازی (دو گونه: گرمسیری و خرم آبادی)، علیسونه
سازهای متداول در لرستان سه گروه اند: ۱) سازهای زهی ( کمانچه و تنبور)
۲) سازهای بادی ( سرنا و دوزله) ۳) سازهای ضربی ( دهل و تنبک ) ▪ موسیقی لری را می توان به انواع زیر تقسیم کرد: ـ موسیقی شادیانه: در مراسم شادمانی نواخته می شود و گاه با رقص و آواز همراه است موسیقی عزا: در مراسم عزاداری اجرا می گردد و اجزای آن عبارت است از« سحری (اعلام مرگ کسی)»، « چمریانه »، «هرا» و مویه ها نیز که در رثای از دست دادن عزیزان خوانده می گردد و بدون همراهی ساز است از این نوع به شمار می رود ـ موسیقی «کار»: اجرای این آوازها از یک سو برای تحمل کارهای طاقت فرسا و سنگین و از سوی دیگر، برای سرعت بخشیدن به آهنگ کار و هماهنگی میان انجام دهندگان کار بوده است.
ـ موسیقی آوازی : شیوه های آوازی در لرستان بدین شرح است: شایان ذکر است که موسیقی لرستان همواره دارای جنبه ای اجتماعی وسیاسی بوده است.با توجه به اینکه رقص نیز در لرستان از پیشینه ای کهن برخوردار است، جا دارد مختصر اشاره ایی نیز به این موضوع داشته باشیم، گفتنی است که در لرستان از واژه ی رقص استفاده نمی گردد و معمولاً از واژه هایی چون «باخته»، «بازی»، «دَس گِرِتِه» استفاده می گردد؛ چونان که حکیم توس بازی «کراد» خواهر بهرام چوبین نزد خسرو پرویز را اینگونه هنرمندانه به نظم درآورده است: بزرگان به بازی به باغ آمدند همه میش و آهو به راغ آمدند
حقیقی از برگزیدگان هشتمین جشنواره موسیقی جوان است و شاگردی هنرمندانی چون مسعود شعاری و حسین علیزاده را در کارنامه دارد.چکیده
آنچه در این مقاله در مورد موسیقی لرستان بیان شده است را می‌توان در چند عنوان بطور خلاصه ذکر کرد:الف) تاریخچه موسیقی در لرستان بر اساس اسناد و شواهد تاریخی بر جا مانده از مناطق لر نشین.ب) جایگاه موسیقی در فرهنگ مردم لرستان بطو ری که در هر مراسم و آیین اجتماعیِ مردمان این مرزو بوم، موسیقی حضوری پر رنگ، عجین شده و ملموسی را داراست.د) موسیقی محلی لرستان و مقام‌های موجود در آنکه به دو بخش موسیقی آوازی (کلامی) و سازی تقسیم می‌شود.
مقدمه:نیاکانی که با طبیعت و سرشت گیتی، انس و الفتی عمیق و با پدیده‌های پیرامون خویش پیوندی ناگسستنی داشتند ودربرخورد با مشکلات، با تبیین پدیده‌های ناشناخته، تجلیات ذهنی را به گونه‌های مختلف برپرده زندگانی، نقشی آشکار و جاوید می‌زدند. باوجود اینکه با مطالعه ومعرفی آثار فرهنگی مادی ومعنوی هرجامعه و پژوهش علمی درهمین گذرگاه سخت ودقیق می‌توان به این جهان ناشناخته راه یافت، ولی بررسی فرهنگی مرز وبوم لرستان و پرداختن به همه عناصر فرهنگی آن شدنی نیست، اما با هدف نمایش گوشه‌هایی ازتبلور فرهنگ عامه مردمان خردمند این مرز وبوم و ترغیب بیشتر پژوهشگران مشتاق به دریای بیکران فرهنگ موسیقیایی روزنه‌هایی ازاین تصویر توصیف ناپذیر را می‌گشاییم.
تاریخچه موسیقی درلرستانقطعه سفالی که از [کاسو]‌ها یا [کاسی]‌ها درهزاره سوم پیش ازمیلاد درکوهستان‌های زاگرس بدست آورده است سه انسان را د رحال رقص درنزدیکی چادر‌ها یا کلبه‌هایی نشان داده است (تصویر 2)این سفال حالت ونوع دیگری از رقص را که درآن اجرا کنندگان هرکدام بازوان را پشت گردن یکدیگرنهاده و دست‌ها را برروی شانه‌های نفرات طرفین خود نهاده‌اند نشان می‌دهد.
جایگاه موسیقی درفرهنگ مردم لرستان
سازهای رایج درموسیقی لرستان1- سازهای بادی (Aereophones (): سرنا – دوزله – بلور2- سازهای زهی (Chordophones) کمانچه – تنبور3- سازهای کوبه‌ای (membranophones): تنبک (تمبک) – دُهُلموسیقی محلی لرستان

دانلود آهنگ غمگین و گریه دار لری یاسوجی

موسیقی را می‌توان در یک تقسیم بندی کلی به دو دسته باز شناخت:الف) موسیقی آوازی (کلامی) ب) موسیقی سازی1- آوازهای شادمانه (عروسی)؛ ترانه‌هایی که عملا بدون همراهی ساز و با هم آوایی زنان در مراسم عروسی اجرا می‌شود و عبارتند از سیت بیارم، بینا بینا، بزران بزران
برخی از این آوا‌ها عبارتند از:کچکله شیرازیکوش طلاآواهای عاشقانه مانند:
کلنجه زرد - کلنجه نوعی کت مخمل زنانه در رنگ‌های الوان است که در گذشته زنان طبقات مرفه آنرا به تن می‌پوشیدند و این ترانه در وصف زنی است که کت مخمل زرد به تن دارد.بزران بزران - منظور به صدا در آوردن زنگ یا دو چند فلز است.3-کلام‌های دینی یا سروده‌های مذهبی:4-مویه‌ها (سوگواری):در مراسم سوگواری عزیزی از دست رفته، زنان عزاداری که در سوگ نشسته‌اند در وصف او آوازهایی توام با الحان خاص بومی می‌خوانند که هر بیننده و شنونده‌ای را متأثر می‌سازد و این آواز‌ها را در گویش مور یا سرو گویند.
5-آوا‌های دلتنگی و غریبی:6- آواز‌های حماسی:از انواع آواهای حماسی می‌توان به:
شاهنامه خوانی لری و لکی:7-آواز‌های طنز و هجو:این ترانه‌ها اغلب به صورت فی البداهه در هجو شخص یا موضوع یا مکانی سروده شده و برخی اوقات نیز با حرکات نمایش طنز آلود فرد یا افرادی همراه بوده است از جمله این اوا‌ها می‌توان بهماست فروشهورم هورمهی راسی سله
هی نبات8-موسیقی آواز کار (ترانه‌های کار):ب- موسیقی سازی:
این موسیقی آنچنان که از اسمش پیداست با استفاده از سازهای بومی و توسط نوازندگان محلی اجرا می‌گردد.- مقام‌های شادی (عروسی): رقص (سنگین سماع، دو پا، سه پا، شا نه شکی، اشکاری):نوع ساز: (سرنا، دهل، تنبک، کمانچه)رقص و آواز: (بینا بینا، کیودار، کلنجه زرد)
2- مقام‌های سوگواری:نوع ساز (دهل، سرنا) موسیقی سوگواری بیشتر جنبه آیینی داشته و در مراسم عزاداری از روزگار کهن تا کنون کاربرد فراوان دارند معروف‌ترین مقام‌های آن عبارتند از:پاکتلیچمری یا چمرانهشیونییاری
کریمخانی3-مقام‌های عاشقانه و دلتنگی (کمانچه و تنبک)
ساير محققان ،از جمله پژوهندگان كرد مانند:آيت الله مردوخ كردستاني با استناد بر ساختار كهن زبان لري (نسبت به ساير گويش هاي همجوار )،بر اين اصالت تاكيد كرده اند چنانچه فاروق صفي زاده در تاييد تاريخ مردوخ آورده است : جايگاه لرها به مركز پهلوي كهن خيلي نزديك بوده واز آميزه با بيگانگان هم دور بوده اند ، حتي از ملت كلده وآشور هم چندان اثر پذير نشده اند و تغيير گويش نداده اند (اديان باستاني ايران64:1385)bg pattern
همچنين اثر ديگري كه نشانگر رقص جمعي و شايد يك نوع تهيج و هماهنگي افراد به هنگام كارهاي دسته جمعي است در ميان اين آثار وجود دارد.

منبع سایت دانلود آهنگ جدید ریتم تاپ ritm.top

https://open.spotify.com/album/7m9rRr57xRdo3aaUVRnxLW
https://www.musicgenreslist.com
https://www.digitalmusicnews.com/2016/04/07/most-popular-music-genres-america/